Odkud mé maso pochází?

Nejen, že spotřebitelé získají více informací o původu produktu, způsobu jeho výroby "z farmy až na vidličku" a o kvalitě daných potravin, firmy také získají cenný vhled do dodavatelské řetězce a s ním i náhled na subjekty nad rámec jejich přímých dodavatelů. Přečtěte si více o prospěšnosti výrobku fTRACE .

Kde byla má zelenina nebo ovoce sklizeno?

Nejen, že spotřebitelé získají více informací o původu produktu, způsobu jeho výroby "z farmy až k finálnímu produktu" a o kvalitě daných potravin, firmy také získají cenný vhled do dodavatelské řetězce, a s ním i náhled na subjekty nad rámec jejich přímých dodavatelů. Přečtěte si více o prospěšnosti výrobku fTRACE .

Globální standard uvnitř Vašeho dodavatelského řetězce

Dodavatelské řetězce se stále více globalizují. To vyžaduje konzistentní standard pro předávání dat o původu produktů. fTRACE je jediný způsob, jak udržet náklady na tyto transakce v dodavatelském řetězci na co nejnižší možné míře. Aby toho bylo možné dosáhnout, fTRACE používá globální standardy systému GS1 a umožňuje sledovatelnost všech druhů výrobků. Přečtěte si více o prospěšnosti výrobku fTRACE

Kde byla má ryba ulovena?

Nejen, že spotřebitelé získají více informací o původu produktu, způsobu jeho výroby "z farmy až na vidličku" a o kvalitě daných potravin, firmy také získají cenný vhled do dodavatelského řetězce a s ním i náhled na subjekty nad rámec jejich přímých dodavatelů. Přečtěte si více o prospěšnosti výrobku fTRACE .

Vyzkoušejte fTRACE nyní

Zde zadejte fTRACE kód požadovaného produktu a sledujte zpětně jeho historii z hlediska fází výroby. Původ a výrobní postup vybraného produktu je prezentován jasně a výstižně. U každého výrobku naleznete také vhodný recept.

Kde mohu nalézt fTRACE kód?

Ke kódu, který jste zadali, bohužel nebyla nalezena žádná data. Rádi bychom Vám pomohli najít správný kód fTRACE tak, abyste o produktu obdrželi více informací.


Najděte správný kód
Ke kódu, který jste zadali, bohužel nebyla nalezena žádná data. Rádi bychom Vám pomohli najít správný kód fTRACE tak, abyste o produktu obdrželi více informací.


Najděte správný kód

Co je fTRACE?

Pomocí fTRACE můžete zpětně vysledovat produkty až k jejich konkrétním šaržím. Můžete se dozvědět více o původu produktů, kdy a jak byly zpracovány a jak je jejich kvalita výrobcem kontrolována.

O systému fTRACE

Partneři fTRACE

Zde naleznete přehled výrobců a značek, jejichž produkty můžete sledovat pomocí fTRACE.

O partnerech fTRACE

Stoprocentní dceřiná společnost GS1 Germany

fTRACE GmbH je stoprocentní dceřinou společností GS1 Germany. GS1 Germany je známá díky EAN - čárovému kódu. Společně s průmyslem a maloobchodem vyvíjí GS1 Germany takové řešení, ve kterém jsou výrobky v maloobchodu neustále k dispozici a sortiment výrobků je v souladu s potřebami spotřebitelů. Normy a postupy GS1 Germany usnadňují vysledování produktu až na úroveň konkrétní šarže právě díky systému fTRACE.